Välkommen till DIATEST Sverige

DIATEST tillverkar indikerande mätdon för bl. a. bearbetade hål, mätdonen uppnår en repeternoggrannhet på som bäst 0,0002mm.

DIATEST representant i sverige är AB Hans Ehlers (Diatest Sverige). AB Hans Ehlers har alltsedan bolaget startades för ca. 50 år sedan varit agent för DIATEST på den svenska marknaden. Genom närhet till kunden korta leveranstider och hög kompetens löser vi era mättekniska utmaningar snabbt och effektivt.

DIATEST arbetar kontinuerligt med att utveckla nya produkter och tjänster för att ständigt kunna möta de krav och önskemål som ställs på en global leverantör/tillverkare av mättekniska lösningar. All tillverkning sker i enlighet med DIN EN ISO 9001.

Våra kunder finns över hela världen, industrier där höga krav på noggrannhet och kvalitet är av stor vikt som till exempel inom Flygindustri, fordonsindustri samt hydraulikindustrier.